Show simple item record

dc.contributor.advisorVykydal, Davidcs
dc.contributor.authorPolláková, Natáliacs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:21:58Z
dc.date.available2013-06-26T11:21:58Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99268
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractVypracovaná bakalářská práce se zabývá analýzou příručky integrovaného systému řízení, se zaměřením na oblast kvality ve společnosti LINDE VÍTKOVICE a.s. Cílem této práce je analyzovat a následně přepracovat zmiňovanou příručku. Hlavními předměty analýzy jsou konkrétně mapa procesů, určení vlastníku procesů, a stanovení měřitelných kritérií pro jednotlivé procesy. V první části práce se zabývám problematikou integrovaného systému managementu kvality a požadavky norem ISO řady 9000 na řízení dokumentace v integrovaných systémech řízení. Praktická část obsahuje identifikaci nedostatků v analyzované příručce dle aktuálních požadavků normy ISO 9001, včetně navržených karet nově nadefinovaných procesů, které by měly sloužit k lepší orientaci při hledání informací ohledně jednotlivých procesů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis analyzes manual integrated management system, with a focus on quality at Linde VITKOVICE a.s. Target of this work is to analyze and subsequently revise the mentioned manual. The main analysis items are particularly map of the processes, determining the owner of the process, and establishing measurable criteria for individual processes. The first part deals with the issue of an integrated quality management system and the requirements of ISO 9000 standards for documenting management in integrated management systems. The practical part contains an analysis of deficiencies in the manual according to requirements of ISO 9001, including newly designed cards of defined processes, which should serve to better orientation in the searching for information about the various processes.en
dc.format.extent3511482 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectProcescs
dc.subjectSystém managementu kvalitycs
dc.subjectISO normycs
dc.subjectDokumentacecs
dc.subjectMěřitelná kritériacs
dc.subjectProcessen
dc.subjectQuality Management Systémen
dc.subjectISO standardsen
dc.subjectdocumentationen
dc.subjectmeasurable criteriaen
dc.titleAnalýza a přepracování příručky integrovaného systému řízení.cs
dc.title.alternativeAnalysis and Adaptation of Integrated Management System Manual.en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeJanků, Šárkacs
dc.date.accepted2013-06-12cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.department639 - Katedra kontroly a řízení jakostics
dc.contributor.consultantŠimko, Milancs
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchManagement jakostics
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisPOL0092_FMMI_B3922_3902R041_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record