Show simple item record

dc.contributor.advisorMynář, Martincs
dc.contributor.authorHanzel, Kamilcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:22:31Z
dc.date.available2013-06-26T11:22:31Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99385
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce s názvem „ Daňová exekuce a její dopad na činnost podniku“ se skládá z šesti kapitol. První kapitola popisuje jednotlivé druhy daní a daňovou soustavu v České republice. Druhá kapitola představuje daňový řád jako základní procesní předpis správy daní. Třetí kapitola uvádí právní předpoklady, na jejichž základě lze daňovou exekuci provádět. Ve čtvrté kapitole jsou popsány jednotlivé typy daňové exekuce a rovněž ostatní způsoby vymáhání daňových nedoplatků. V páté kapitole jsou uvedeny možné dopady daňové exekuce na činnost podniku. Šestá kapitola je pak vyhodnocením efektivity jednotlivých způsobů daňové exekuce včetně návrhů na zlepšení současného stavu.cs
dc.description.abstractThis thesis under the heading " Tax levy and its impact on the company´s running " , consists of six chapters. The first chapter describes the individual tax types and the tax system in Czech Republic. The second chapter introduces the tax settlement as the basic processing in the tax administration precept. The third chapter states the legal premises upon which the tax levy can be performed. In the fourth chapter, the individual levy types are being described, as well as other ways of debt recovery. The fifth chapter states the possible impacts of the tax levy on the company´s running. The sixth chapter is then the individual tax levy ways´ evaluation, including the current situation´s improvement suggestions.en
dc.format44 l. : ilcs
dc.format.extent1764527 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectdaňcs
dc.subjectdaňový nedoplatekcs
dc.subjectdaňová exekucecs
dc.subjectvymáhánícs
dc.subjectdlužníkcs
dc.subjectexekuční příkazcs
dc.subjectexekuční nákladycs
dc.subjecttaxen
dc.subjecttax debtsen
dc.subjecttax levyen
dc.subjectrecoveryen
dc.subjectdebtoren
dc.subjectwarrant of levyen
dc.subjectlevy costsen
dc.titleDaňová exekuce a její dopad na činnost podnikucs
dc.title.alternativeTax Execution and its Impact on Business Activityen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.identifier.signature201301742cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereePolok, Václavcs
dc.date.accepted2013-06-12cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department634 - Katedra ekonomiky a managementu v metalurgiics
dc.thesis.degree-programEkonomika a řízení průmyslových systémůcs
dc.thesis.degree-branchEkonomika a management v průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2736cs
dc.identifier.thesisHAN0051_FMMI_B3922_6208R123_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record