Show simple item record

dc.contributor.advisorRusz, Stanislavcs
dc.contributor.authorBobek, Petrcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:23:08Z
dc.date.available2013-06-26T11:23:08Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99492
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá současnou metodikou zjemňování struktury kovových materiálů se zaměřením na proces ECAP. V úvodu naleznete přehled současný metod, které se podílí na procesu zjemňování struktury materiálů. V experimentální části byla hořčíková slitina AZ 31 experimentálně podrobena procesu zjemnění zrna procesem ECAP. Byly stanoveny křivky přetvárných odporů, porovnány tvrdosti a analyzovány dosažené struktury. V další části byly vzorky tepelně zpracovány T4, následně protlačeny nástrojem ECAP a také byly stanoveny křivky přetvárných odporů. Následně byly porovnány tvrdosti T4 – ochlazení ve vodě nebo na vzduchu a dosažené struktury po jednotlivých průchodech. Výsledky jsou podrobně popsány v závěru.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals with the current refining the structure of metallic materials methodology with the focus on the process of ECAP. The introduction offers an overview of current methods, which are involved in the process of refining the structure of materials. In the experimental section there magnesium alloys AZ 31 have been experimentally subjected to grain refinement process of ECAP. The samples taken after the grain refinement process has been made exposition resulting structure. In the next section, the samples were heat treated T4, then pushed through ECAP tool and also the determination of the resistance to deformation. Subsequently compared hardness T4 - cooled water or air, and the structure achieved after various passed. The results are described in the conclusion.en
dc.format.extent7628265 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthořčíková slitinacs
dc.subjectECAPcs
dc.subjecttepelné zpracovánícs
dc.subjecttvrdostcs
dc.subjectstrukturacs
dc.subjectmagnesium alloyen
dc.subjectECAPen
dc.subjectheat treatmenten
dc.subjecthardnessen
dc.subjectstructureen
dc.titleVliv tepelného zpracování na zjemňování zrna hořčíkové slitiny AZ 31 procesem ECAPcs
dc.title.alternativeEffect of Heat Treatment on Grain Refinement of Magnesium Alloy AZ 31 by ECAP Processen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeČížek, Lubomírcs
dc.date.accepted2013-06-12cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisBOB076_FS_N2301_2303T002_20_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record