Show simple item record

dc.contributor.advisorNovák, Petrcs
dc.contributor.authorKvita, Michalcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:23:14Z
dc.date.available2013-06-26T11:23:14Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99504
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce je od samotného počátku vedena jako vědecký projekt pro získání prvotních poznatků v problematice hmatového subsystému. Zabývá se návrhem a přípravou patřičného hardware pro vytvoření hmatového subsystému na dodaný efektor robotu. Hardware je z velké části použit z jiných výzkumných, či prezentačních projektů, na kterých se katedra Robototechniky podílí. Hlavní část diplomové práce se zaobírá tvorbou software v programu Matlab s využitím grafického uživatelského rozhraní GUI. Aplikace ovládající čelisti efektoru je schopna, za využití neuronové sítě, vyhodnotit uchopovaný předmět na základě učení neuronové sítě za chodu.cs
dc.description.abstractDiploma thesis is guided from the very beginning as a research project to acquire my knowledge the issue of tactile subsystem. It deals with the design and preparation of appropriate hardware to create the haptic subsystem supplied effector robot. Hardware is largely used in other research, or presentation projects that the Department of Robotics involved. The main part of diploma thesis deals with the creation of software in Matlab using the graphical user interface GUI. By controlling the jaw effector is able, using a neural network to evaluate the gripping object based on neural network during operation.en
dc.format.extent6206305 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAplikacecs
dc.subjectEfektorcs
dc.subjectHmatcs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectNeuronová síťcs
dc.subjectSenzorcs
dc.subjectApplicationen
dc.subjectEffectoren
dc.subjectSense of touchen
dc.subjectMatlaben
dc.subjectNeural networken
dc.subjectSensoren
dc.titleHmatový subsystém robotucs
dc.title.alternativeTouch Subsystem of Roboten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBabjak, Jáncs
dc.date.accepted2013-06-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robototechnikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKVI034_FS_N2301_2301T013_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record