Show simple item record

dc.contributor.advisorHimr, Danielcs
dc.contributor.authorLiberda, Jancs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:23:26Z
dc.date.available2013-06-26T11:23:26Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99532
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá dynamikou hydraulického obvodu pohonu válečkového dopravníku. Popisuje činnost válcovny a hydraulického obvodu. V navazující kapitole je popsaná proporcionální technika. Dále je popsáno měřící zařízení a vlastní měření. Následující část se zabývá změřením přechodové charakteristiky a jejím vyhodnocením. Pomocí výsledků měření je sestaven model v programu Matlab – Simhydraulics. V závěru je navržené řešení pro řízení polohy přímočarého hydromotoru a pro toto optimalizované řešení byl vytvořený nový model hydraulického obvodu.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the dynamics of the hydraulic circuit drive roller conveyor. Describes the action rolling and the hydraulic circuit. In the following chapter describes the proportional technology. The following describes the measuring device and measuring. Anotherpart deals with measuring of the time-respone characterestc. Using the measurement results is constructed a mathematical model in Matlab - SimHydraulics. In last section I realized control of positions linear hydraulic motor and for this optimized solution a new model of the hydraulic circuit has been complied.en
dc.format.extent5121059 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjecthydraulický obvodcs
dc.subjectproporcionální technikacs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectmodelcs
dc.subjectMatlab-SimHydraulicscs
dc.subjecthydraulic circuiten
dc.subjectproportional technology, measurement, model, Matlab-SimHydraulicsen
dc.titleHydraulický pohon válečkového dopravníkucs
dc.title.alternativeHydraulic Drive of the Roller Conveyoren
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMisiarz, Liborcs
dc.date.accepted2013-06-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department338 - Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízenícs
dc.contributor.consultantMisiarz, Liborcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisLIB042_FS_N2301_3909T001_16_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record