Show simple item record

dc.contributor.advisorKubín, Tomášcs
dc.contributor.authorMatějka, Zdeněkcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:23:28Z
dc.date.available2013-06-26T11:23:28Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99536
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractMATĚJKA, Z. Optimalizace celoledkového automobilového světlometu za účelem zvýšení ochrany chodců: diplomová práce. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra výrobních strojů a konstruování, 2013, 62 s. Vedoucí: Ing. Kubín, T, Ph.D. Diplomová práce se zabývá Optimalizací automobilového celoledkového světlometu z hlediska ochrany chodců. V úvodu je všeobecným přehledem týkajícím se světlometů. Dále pak vysvětlení co je organizace Euro NCAP a podrobnější seznámení se Zkouškou nárazem horní části makety nohy (kyčle) do náběžné hrany kapoty. Nedílnou součástí této práce je navržení přípravku pro uchycení do testovacího zařízení a také vytvoření MKP modelu světlometu a následná matematická simulace již zmiňovaného testu. Nakonec následuje návrh modifikací světlometu pro zvýšení ochrany chodců a ověření novými simulacemi.cs
dc.description.abstractMATEJKA, Z. Optimization of Full LED Automotive Headlamp to Increase Pedestrian Protection: a diploma thesis. Ostrava: VSB-Technical university of Ostrava, Faculty of Engineering, Department of Production Machines and Design, 2011, 47 p. Supervisor: Ing. Kubin, T, Ph.D. This thesis deals with the optimization of automotive full LED headlamps regard to pedestrian protection. It starts with a general overview regarding the headlamps. Furthermore, explanation of organization Euro NCAP and detailed introduction to impact test of upper leg (hip) impactor to leading edge of bonnet. An integral part of this thesis is design of fixture for attachment to the test equipment and also the creation of the FEM model headlamp and follow mathematical simulation of already mentioned test. Finally follow the headlamp modifications to improve pedestrian protection and verification by new simulation.en
dc.format.extent2217533 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectOptimalizacecs
dc.subjectceloledkovéhocs
dc.subjectsvětlometu, ochrany chodcůcs
dc.subjectOptimizationen
dc.subjectFULL LEDen
dc.subjectHeadlampen
dc.subjectpedestrian protectionen
dc.titleOptimalizace celoledkového automobilového světlometu za účelem zvýšení ochrany chodcůcs
dc.title.alternativeOptimization of Full LED Automotive Headlamp to Increase Pedestrian Protectionen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeKunzl, Pavelcs
dc.date.accepted2013-06-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department340 - Katedra výrobních strojů a konstruovánícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchKonstrukční a procesní inženýrstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisMAT614_FS_N2301_3909T001_70_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record