Show simple item record

dc.contributor.advisorKrys, Václavcs
dc.contributor.authorProkop, Lubomírcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:23:45Z
dc.date.available2013-06-26T11:23:45Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99581
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá analýzou a optimalizací modulárního manipulátoru pro použití v kombinaci s mobilním robotem. V teoretické části práce jsou popsány manipulátory mobilních robotů dle jejich využití. Dále je uveden přehled dostupných modulárních pohonných jednotek včetně jejich základních parametrů. V další části práce je analyzován aktuální stav modulárního manipulátoru sestaveného z pohonných jednotek od firmy Schunk. Následně je popsán experiment pro stanovení momentové konstanty daných pohonných jednotek. Na základě výsledků experimentu je vytvořen a optimalizován model manipulátoru v programu Creo 2. Z vytvořených variant řešení je vybrána optimální varianta.cs
dc.description.abstractThesis deals with the analysis and optimization of a modular manipulator that is intended to be used in combination with a mobile robot. In the theoretical part the manipulators of mobile robots are described according to their use. Further, the overview of available modular drive units is given including their basic specifications. In another part of the theses the current state of the modular manipulator consisted of the Schunk company drive units is analysed. The experiment for stating a moment constant of the mentioned drive units is than carried out. On the basis of the experiment results a model of the manipulator is created and optimized in the Creo 2 program. From all of the created variants the optimal one is selected.en
dc.format.extent5379661 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmanipulátorcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectSchunkcs
dc.subjectmanipulatoren
dc.subjectanalysisen
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectSchunken
dc.titleAnalýza a optimalizace modulárního manipulátoru pro mobilní robotcs
dc.title.alternativeAnalysis and Optimization of Modular Manipulator for Mobile Roboten
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeMostýn, Vladimírcs
dc.date.accepted2013-06-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department354 - Katedra robototechnikycs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchRobotikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPRO473_FS_N2301_2301T013_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record