Show simple item record

dc.contributor.advisorNovák, Josefcs
dc.contributor.authorPfeifer, Marcel Rolfcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:23:50Z
dc.date.available2013-06-26T11:23:50Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99590
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá racionalizací systému řízení údržby v podniku Huta Bankowa. Na začátku jsou vypracované teoretické základy TPM, které se používají v následujících kapitolách jako ideální stav. Skutečný stav je popsán v druhé kapitole. Třetí kapitola posuzuje skutečný stav s ideálními podmínkami, které jsou popsány v první části. Prověřený stav je použit v následujícím návrhu řešení systému údržby. Toto řešení se vztahuje na nedostatky zjištěné při posuzování. Zvolí se nejvhodnější přístup pro možné alternativní řešení. Následuje kritika vlastního návrhu, která má prokázat realizovatelnost tohoto návrhu. V závěru je celá práce shrnuta.cs
dc.description.abstractMaster thesis is dealing with the racionalization of the maintenance management system in the company Huta Bankowa. At the beginning, the theoretical basics of TPM are worked out, which will be used in the further chapters as the ideal state. The real state is described in chapter two. The third chapter assesses the real state with the ideal conditions, which were explained in the first part of the thesis. The explored state is used in the following proposition for a solution of the maintenance management system. This solution links to the shortcomes explored in the assessing section. The most suitable approach is chosen for a possible alternative solution. A criticism of the own proposition follows, which should prove the feasibility of this proposition. In the summary, the whole work is summarized.en
dc.format.extent5210784 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectúdržbacs
dc.subjectHuta Bankowacs
dc.subjectstroje a zařízenícs
dc.subjectracionalizacecs
dc.subjecttrvalé zlepšovánícs
dc.subjectTPMcs
dc.subjectřízení kvalitycs
dc.subjectvýrobacs
dc.subjectmaintenanceen
dc.subjectHuta Bankowaen
dc.subjectmachines and devicesen
dc.subjectrationalizationen
dc.subjectcontinuous improvementen
dc.subjectTPMen
dc.subjectquality managementen
dc.subjectproductionen
dc.titleRacionalizace systému řízení údržbycs
dc.title.alternativeThe Racionalization of Maintenance Management Systemen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFoitzik, Miroslavcs
dc.date.accepted2013-06-11cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPFE0003_FS_N2301_2303T002_10_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record