Show simple item record

dc.contributor.advisorNovák, Josefcs
dc.contributor.authorTrombik, Michaelcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:23:51Z
dc.date.available2013-06-26T11:23:51Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99593
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractTROMBIK, M. Implementace TIM do průmyslové praxe podniků. Ostrava: katedra mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2013, 71 s, Diplomová práce, vedoucí práce NOVÁK, J. Diplomová práce se zabývá porovnáním a vyhodnocením systému řízení údržby ve strojírenských podnicích a možnostech jejich zlepšení. V částech analýza a posouzení současného stavu se zabývá systémy řízení údržby v různých podnicích a zobrazuje jejich silné a slabé stránky. V hlavní části práce zobrazuje metodiku, která by měla zvýšit efektivitu údržby. V závěru jsou shrnuty návrhy na zefektivnění údržby pro jednotlivé podniky.cs
dc.description.abstractTROMBIK, M. The Implementation of TIM in The industrial Practise of Enterprise. Ostrava: Department of Mechanical Technology, Faculty of mechanical enginerring, VŠB- Technical University Ostrava, 2013, 71pp. Diploma thesis, supervisor of the thesis NOVÁK, J. Diploma thesis presents a comparison and evaluation of maintenance management system in engineering companies and opportunities for improvement. In parts of the analysis and assessment of the current state deals with maintenance management systems in different companies and shows their strengths and weaknesses. In the main part of the work shows methodology, which should increase the efficiency of maintenance. The conclusion summarizes proposals to streamline maintenance for individual companies.en
dc.format.extent7463429 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectTotálně produktivní údržba, totálně integrovaná údržba, jeřáby, oprava po poruše, grafický třídicí system, inspečkní standard, mazací plán, patrol, prediktivní údržba.cs
dc.subjectTotal Productive Maintenance, totally integrated maintenance, cranes, repair fault, graphic sorting system, inspection standard, lubricating plan, patrol, predictive maintenance.en
dc.titleImplementace TIM do průmyslové praxe podnikůcs
dc.title.alternativeThe Implementation of TIM in The Industrial Practices of Enterpriseen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeFoitzik, Miroslavcs
dc.date.accepted2013-06-12cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.contributor.consultantFoitzik, Miroslavcs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisTRO093_FS_N2301_2303T002_10_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record