Show simple item record

dc.contributor.advisorSondel, Martincs
dc.contributor.authorPřichystal, Vladimírcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:24:00Z
dc.date.available2013-06-26T11:24:00Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99616
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá návrhem a technologií výroby sacího potrubí MVE. V úvodu jsou popsány typy sacích potrubí a seznámení se současným stavem řešené MVE. Práce dále pokračuje výběrem nejvhodnější geometrie sacího potrubí, návrhem materiálu, povrchové ochrany a výběrem svařovací technologie. Na konci práce jsou shrnuty cenové náklady na výroby sacího potrubí a zhodnocení s požadavky investora. Výkresová dokumentace je součástí diplomové práce.cs
dc.description.abstractThe master thesis deals with suggestions and production technology of the suction pipe of small hydroelectric powerplant. In the introduction are described types of suction pipes and the current situation of small hydroelectric powerplant. The thesis continous with selection of most suitable geometry of suction tube, selection of material, surface treatment a the selection of welding technology. At the end of thesis are summarized costs of production of suction pipe a evaluation with requirements of the investor. The blueprints are part of the thesis.en
dc.format.extent3639091 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsací rouracs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectMVEcs
dc.subjectsucking tubeen
dc.subjectweldingen
dc.subjectsmall hydroelectric powerplanten
dc.titleNávrh a technologie výroby sacího potrubí MVEcs
dc.title.alternativeSuggestion and Production Technology of the Small Water Turbine’s Suction Pipeen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeSuchý, Bronislavcs
dc.date.accepted2013-06-12cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisPRI121_FS_N2301_2303T002_20_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record