Show simple item record

dc.contributor.advisorHrubý, Jiřícs
dc.contributor.authorKropáč, Ondřejcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:24:51Z
dc.date.available2013-06-26T11:24:51Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99752
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractKROPÁČ, O. Analýza nákladů a efektivní stanovení ceny postupového nástroje lisování plechu. Ostrava: Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2013, 60 s. Bakalářská práce, vedoucí Hrubý, J. Bakalářská práce se zabývá analýzou ceny postupového lisovacího nástroje součásti z plechu. V první části je popsána konstrukce tvářecích nástrojů a jednotlivé operace jako stříhání, taţení a ohýbání. Dále je zde popsáno sloţení nákladů a návrh kalkulace ceny. V práci je popsán stávající postup stanovení ceny a následně je popsán nově navrţený postup. V závěrečné části jsou navrţené postupy vyhodnoceny. Bakalářská práce se zabývá moţnostmi zefektivnění práce. Navrţený postup je určen pro firmu Klein & Blaţek spol. s r.o. Štíty.cs
dc.description.abstractKROPÁČ, O. Cost Analysis and Effective Price Determination of the Progressive Stamping Tool. Ostrava: Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní, VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2013, 60 s. Bakalářská práce, vedoucí Hrubý, J. The Thesis is dealing with cost analysis of progressive die for sheet metal parts. The first section describes the design of forming tools and various operations such as cutting, drawing and bending. It further describes the composition of cost and calculation to determine the price. In this work is described present process of price determination and after that there is described the new proposed means or method. In the final part of work are evaluated proposed procedures. Bachelor Thesis deals with the possibilities of increasing efficiency of price determination. The proposed procedure is intended for company Klein & Blaţek Ltd. Štíty.en
dc.format.extent957321 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectAnalýza nákladůcs
dc.subjectcenacs
dc.subjectpostupový nástrojcs
dc.subjectlisovánícs
dc.subjectCost Analysisen
dc.subjectPriceen
dc.subjectProgressive Stamping Toolen
dc.subjectStampingen
dc.titleAnalýza nákladů a efektivní stanovení ceny postupového nástroje lisování plechucs
dc.title.alternativeCost Analysis and Effective Price Determination of the Progressive Stamping Toolen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereePovýšil, Jancs
dc.date.accepted2013-06-13cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisKRO0033_FS_B2341_2303R002_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record