Show simple item record

dc.contributor.advisorSchwarz, Drahomírcs
dc.contributor.authorMichalák, Martincs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:26:00Z
dc.date.available2013-06-26T11:26:00Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99914
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá studiem hodnocením svarových spojů oceli P24, měřením tvrdosti HV10 a vyhodnocením makrostruktury a mikrostruktury svarového spoje. V úvodu je popsána ocel P24, vlastnosti oceli, chemické složení, mechanické vlastnosti a mikrostruktura oceli. Dále v teoretické části navazují creepové vlastnosti P24. Důležitým bodem je svařitelnost oceli P24 a svarové spoje z oceli P24 Jako dodatek k této oceli je uvedena struktura svarového spoje a teplotní režimy svařování. Experimentální část obsahuje měření tvrdosti HV10 a zakreslení výsledků z měření do diagramu. Pokračuje vyhodnocení makrostruktury a mikrostruktury v jednotlivých obrázcích s popisem. V poslední části této práce je provedena diskuze k dosaženým výsledkům a vyhodnocení měření tvrdosti, makrostruktury a mikrostruktury.cs
dc.description.abstractThis thesis deals thesis investigates evaluation of welded joints steel P24, measurement hardness HV10 and evaluation of the macrostructure and microstructure of the weld joint. The introduction describes the P24 steel, steel properties, chemical composition and mechanical properties and microstructure of the steel. Furthermore, the theoretical part is followed creep properties of P24. An important point is the weldability of steels P24 and welded joints steel P24 In addition to the steel is given structure welded joints and temperature regimes welding. The experimental part provides measurement hardness HV10 and drawing the results of the measurements in the diagram. Continues evaluation of the macrostructure and microstructure in each image with description. In the final part of this work is a discussion of the results obtained and the evaluation of the measurements of hardness, microstructure and macrostructure.en
dc.format.extent8760710 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectocel P24, svařování, tvrdost, mikrostruktura, makrostrukturacs
dc.subjectsteel P24, welding, hardness, microstructure, macrostructureen
dc.titleHodnocení svarových spojů oceli P24cs
dc.title.alternativeEvaluation of Welded Joints Steel P24en
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSztefek, Radekcs
dc.date.accepted2013-06-14cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta strojnícs
dc.description.department345 - Katedra mechanické technologiecs
dc.thesis.degree-programStrojírenstvícs
dc.thesis.degree-branchStrojírenská technologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2723cs
dc.identifier.thesisMIC0097_FS_B2341_2303R002_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record