Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorPostava, Kamilcs
dc.contributor.authorFördös, Tiborcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:26:15Z
dc.date.available2013-06-26T11:26:15Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99958
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractSpin-polarized light sources such as the spin-polarized light-emitting diodes (spin-LEDs) and spin-polarized lasers (spin-lasers) are perspective devices in which the radiative recombinations of spin-polarized carriers result in emission of circularly polarized photons. Main goal of this thesis is modeling outside emited field and polarization properties of spin-LED and spin-controled vertical-cavity surface-emiting laser (spin-VCSEL) structures. New approach based 4x4 matrix formalism is derived for modeling of light interaction in resonant multilayer structure. Quantum transitions, which result in photon emission, are described using Jones source vectors.en
dc.description.abstractSpinově polarizované zdroje záření jako například spinově polarizované světelné emisní diody (spin-LED) a spinově polarizované lasery (spin-lasery) jsou perspektivní zařízení v nichž zářivé rekombinace spinově polarizovaných nosičů náboje vedou k emisi fotonů s kruhovou polarizací. Hlavním cílem této práce je modelování emitovaného pole a polarizačních vlastností spin-LED struktur a spinových laserů s vertikálním uspořádáním (spin-VCSEL). Je odvozen nový přístup založený na 4x4 maticovém formalismu, který popisuje interakci světla s rezonanční multivrstevnou strukturou. Kvantové přechody, které vedou k emisi fotonů, jsou popsány Jonesovými zdrojovými vektory.cs
dc.format.extent6775080 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectspin-polarized lasersen
dc.subjectspin-polarized light-emitting diodesen
dc.subject4x4 matrix formalismen
dc.subjectquantum selection rulesen
dc.subjectdipole radiationen
dc.subjectstimulated emissionen
dc.subjectspontaneous emissionen
dc.subjectspinově polarizované laserycs
dc.subjectspinově polarizované světelné emisní diodycs
dc.subject4x4 maticový formalismuscs
dc.subjectkvantová výběrová pravidlacs
dc.subjectdipólové vyzařovánícs
dc.subjectstimulovaná emisecs
dc.subjectspontánní emisecs
dc.titleModeling of anisotropic thin-film laser structuresen
dc.title.alternativeModelování anizotropních tenkovrstevných laserových strukturcs
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeJaffrès, Henrics
dc.date.accepted2013-06-13cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department516 - Institut fyzikycs
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisFOR068_USP_N3942_3942T001_2013
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam