Show simple item record

dc.contributor.advisorHendrych, Alešcs
dc.contributor.authorStuchlík, Petrcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:26:22Z
dc.date.available2013-06-26T11:26:22Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99977
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce si klade za cíl využít metodu založenou na mikroskopii skenovací sondou AFM / MFM ke studiu povrchových strukturních a magnetických vlastností vybraných typů materiálů různého chemického a fázového složení a to včetně odlišné struktury (amorfní, nanokrystalické, krystalické). Jedná se o metodu charakterizace povrchu pomocí mechanické sondy, která zobrazuje topografii povrchu a změny v magnetickém chování mikrostrukturních oblastí, při vysokém rozlišení. Zhodnocení naměřených veličin je realizováno s cílem dosáhnout reprodukovatelných výsledků a to s ohledem na vlastnosti studovaných materiálů.cs
dc.description.abstractBachelor thesis aims to use a method based on scanning probe microscopy AFM / MFM to study surface structural and magnetic properties of selected materials of different chemical and phase composition including different structure (amorphous, nanocrystaline, crystaline). This is a metod of characterizing the surface using a mechanical probe, which shows the surface topography and changes in the magnetic behavior of microstructural regions with high resolution. Evaluation of the measured values is implemented in order to achieve reproductible results with regard to the properties of the studied materials.en
dc.format.extent5361896 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMikroskopie skenující sondou, mikroskopie magnetických silcs
dc.subjectScanning probe microscopy, magnetic force microscopyen
dc.titleTopografie povrchů a magnetických vlastností nanostruktur studovaných pomocí AFM/MFMcs
dc.title.alternativeSurface and magnetic properties of materials studied by AFM/MFMen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeKubínek, Romancs
dc.date.accepted2013-06-13cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department516 - Institut fyzikycs
dc.contributor.consultantŽivotský, Ondřejcs
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisSTU0022_USP_B3942_3942R001_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record