Show simple item record

dc.contributor.advisorŠimoník, Petrcs
dc.contributor.authorCáb, Lukášcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:26:22Z
dc.date.available2013-06-26T11:26:22Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99979
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá rozborem komponent pro řízení spalovacích motorů s hlavním zaměřením na akční členy řízené pulzním napětím. Teoretická část je zaměřena na obecný popis jednotlivých součástí pro elektronické řízení motoru a podrobněji popsané jednotlivé akční členy řízené PWM. V další části je rozebrán návrh na realizaci laboratorního generátoru pro řízení takových to akčních členů. Následuje podrobný popis praktické realizace generátoru. Poslední kapitola pojednává o experimentálním ověření pulzního generátoru na různých typech pulsně řízených akčních členů. K práci je přiložena vypracována laboratorní úloha s využitím realizovaného generátoru a stručný návod na použití a obsluhu generátoru.cs
dc.description.abstractBachelor thesis focuses on the analysis component for managing internal combustion engine with a primary focus on the actuators controlled pulse voltage. The theoretical part focuses on a general description of the components for the electronic engine management and detailed description of the individual actuators controlled by PWM. The next part is analyzed for the realization of the laboratory generator control such that the actuators. The following is a detailed description of the practical implementation of the generator. The last chapter deals with the experimental verification of the pulse generator to the different types of pulse-controlled actuators. The work is accompanied developed laboratory task implemented using a generator and a brief guide to the use and operation of the generator.en
dc.format.extent1432487 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectakční člencs
dc.subjectgenerátorcs
dc.subjectpwmcs
dc.subjectřídicí napětícs
dc.subjectactuatoren
dc.subjectgeneratoren
dc.subjectpwmen
dc.subjectcontrol voltageen
dc.titleNávrh a realizace generátoru řídicího napětí pro testování akčních členů motorových vozidelcs
dc.title.alternativeDesign and Practical Realization of Control Voltage Generator for Vehicle Actuator Testingen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeSládeček, Václavcs
dc.date.accepted2013-06-14cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department430 - Katedra elektronikycs
dc.thesis.degree-programMechatronikacs
dc.thesis.degree-branchAutomobilová elektronikacs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisCAB0025_USP_B3943_3906R007_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record