Show simple item record

dc.contributor.advisorKročová, Šárkacs
dc.contributor.authorKraydl, Jancs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:26:26Z
dc.date.available2013-06-26T11:26:26Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99995
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractDiplomová práce pojednává o krizovém plánování při ochraně vodovodů měst a obcí. V první části této diplomové je popsán vývoj a problematika vodárenství na území hlavního města České republiky. Další část je věnována struktuře Středočeské vodárenské soustavy, která zásobuje pitnou vodou přibližně 1,5 milionu obyvatelstva včetně Prahy. V kapitole KRIZE 2010 je rozebráno taktické cvičení věnované reálné hrozbě dlouhodobého znehodnocení zdroje pitné. V závěrečném bloku kapitol jsou popsány rizika a návrhy řešení, která mohou být implementována do krizových plánů včetně věcné pomoci z pohotovostních zásob.cs
dc.description.abstractThis thesis talks about crisis planning in case of protection of towns and municipal water mains. In first part of thesis describe development and problematics of water supply at the capital city of the Czech republic. Following part is focused on Centra Bohemia water supply systém, which provides by water approximately 1,5 milion people including Prague Citizen. Chapter KRIZE 2010 analyze tactical exercise which was dedicated to the real Great of long term depreciation of drinking water source. In the final block of chapters are described risks and solution propositions, which might be implemented into crisis planning including material help from emergency supplies.en
dc.format84, [12] l. : il. + 1 CD-Rcs
dc.format.extent8498954 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectpitná vodacs
dc.subjectkrizové plánycs
dc.subjectskupinový vodovodcs
dc.subjectvodní zdrojcs
dc.subjectpřiváděcí řadcs
dc.subjectvodovodní síťcs
dc.subjectúpravna vodycs
dc.subjectvodojemcs
dc.subjectnouzové dodávky vody.cs
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjectcrisis plansen
dc.subjectgroup water mainsen
dc.subjectwater sourceen
dc.subjectpenstock linesen
dc.subjectwater supplyen
dc.subjectwater treatment planten
dc.subjecttanken
dc.subjectemergency water supply.en
dc.titleKrizové plánování v oblasti vodárenských systémů velkých územních celkůcs
dc.title.alternativeCrisis Planning in the Area of Water Supply Systems of Large Territorial Unitsen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300845cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeŠindler, Jiřícs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisKRA765_FBI_N3908_3908T006_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record