Show simple item record

dc.contributor.advisorNevrlý, Václavcs
dc.contributor.authorPiesch, Jaromírcs
dc.date.accessioned2013-06-26T11:26:28Z
dc.date.available2013-06-26T11:26:28Z
dc.date.issued2013cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/99998
dc.descriptionImport 26/06/2013cs
dc.description.abstractPráce se zabývá sumarizací a popisem experimentálních metod měření rychlosti laminárního hoření, popisem moderních přístupů k problematice matematického modelování a provedením série modelací rychlosti laminárního hoření směsi metanu se vzduchem. V modelech byly zkoumány vlivy bohatosti směsi a ředění směsi argonem na rychlost laminárního hoření. Získané výsledky porovnává s publikovanými daty moderních experimentálních metod.cs
dc.description.abstractThis work deals with summaries and descriptions of experimental methods for measuring the laminar burning speed, description of modern approaches to the issue of mathematical modeling and performing a series of modeling laminar burning velocity of methane-air mixtures. In the models examined effects of the mixture and the mixture of argon dilution on the laminar burning. The results obtained compared with the published data of modern experimental methods.en
dc.format44, [17] l. : il.cs
dc.format.extent3771457 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectlaminárnícs
dc.subjectrychlostcs
dc.subjectmodelovánícs
dc.subjectmetodycs
dc.subjectexperimentálnícs
dc.subjecthořenícs
dc.subjectkinetické mechanismycs
dc.subjectlaminaren
dc.subjectspeeden
dc.subjectmodelingen
dc.subjectmethodsen
dc.subjectexperimentalen
dc.subjectburningen
dc.subjectkinetic mechanismsen
dc.titleModelování laminární rychlosti hořenícs
dc.title.alternativeModelling the Laminar Burning Rateen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.identifier.signature201300851cs
dc.identifier.locationÚK/Studovnacs
dc.contributor.refereeSkřínský, Jancs
dc.date.accepted2013-06-05cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.categoryPrezenčnícs
dc.description.department030 - Katedra požární ochranycs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslucs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2720cs
dc.identifier.thesisPIE080_FBI_N3908_3908T006_2013
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record