Zobrazují se záznamy 14014-14033 z 155570

  Klíčové slovo
  business inteligence,bachelor thesis, server load, server maintenance, data visualisation, tables, charts [1]
  Business Intelligence [15]
  Business intelligence [3]
  business Intelligence [1]
  business intelligence [3]
  business intelligence, business analysis, data mining, data warehouse, CRISP-DM, business analysis methods, preprocessing [1]
  business intelligence, business analýza, dolování znalostí, datový sklad, CRISP-DM, metody business analýz, předzpracování [1]
  Business Intelligence, Data warehouse, Data market, OLAP cube, Data, Fact, Dimensions, Data layers, Data sources, Granularity, ETL processes, Internal analytical gateway, External analytical gateway, Integration Services, Database Engine, Reporting Services, multi-dimension analysis, metadata. [1]
  Business Intelligence, datový sklad, datové tržiště, OLAP kostka, data, fakta, dimenze, datové vrstvy, datové zdroje, granularita, ETL procesy, interní analytický portál, externí analytický portál, Integration Services, Database Engine, Reporting Services, multidimenzionální analýza, metadata [1]
  business intelligence, informační systém, informační a komunikační technologie, informační společnost, systémy pro vrcholové řízení, podpora pro rozhodování, informační systémy pro podporu rozhodování, manažerský informační systém, datový sklad, OLAP nástroje, cloud computing, Software As a Service [1]
  business intelligence, information system, information and communication technology, information society, executive information systéme, support for decision making, decision making information system, system integration, management information systém, data warehouses, on-line analytical processing, cloud computing, Software As a Service [1]
  Business Intelligence, multidimensional data model, methodical process of the design, dimensional modeling, anchor modeling, star query execution analysis [1]
  Business Intelligence, Multidimensional Design, OLAP Database, Dashboard, Reporting [1]
  Business Intelligence, multidimenzionální datový model, metodický postup návrhu, dimenzionální modelování, kotvené modelování, analýza zpracování hvězdicovitých dotazů [1]
  Business Intelligence, Multidimenzionální modelování, OLAP databáze, Dashboard, Reporting [1]
  business intention [1]
  business interests [1]
  business interruption [1]
  business klientela [2]
  business lead [1]