• Bytový dům 

    Pawerová, Monika (Diplomová práce, 2006)