• Audit zásob 

    Žywiaková, Renáta (Diplomová práce, 2001)