• Nanostructured titanium - application in dental implants 

    Petruželka, Jiří; Dluhoš, Luděk; Hrušák, Daniel; Sochová, Jarmila (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2006, roč. 52, č. 1, s. 177-185 : il.)