• Distributed embedded system using single FPGA 

    Lazányi, János; Fehér, Béla (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2006, roč. 52, č. 2, s. 115-118 : il.)
  • Implementing 2D median filter in FPGAS 

    Szántó, Péter; Szedő, Gábor; Fehér, Béla (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2006, roč. 52, č. 2, s. 179-184 : il.)