• Bytový dům 

    Hlaváček, Roman (Diplomová práce, 2007)