• Gait aiding mechatronic systems 

    Jasińska-Choromańska, D.; Kabziński, B. (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2005, roč. 48, č. 1, s. 111-116 : il.)