• Gait diagnostics devices for people with implants 

    Jasińska-Choromańska, D.; Korzeniowski, D. (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2005, roč. 48, č. 1, s. 125-130 : il.)