• Bytový dům 

    Kovalová, Ingrid (Diplomová práce, 2007)