• Dilatometry test of HDPE samples 

    Ružiak, Ivan; Kopal, Ivan; Šišáková, Jana; Koštial, Pavol; Krišťák, Ľuboš (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2009, roč. 52, č. 3, s. 195-198 : il.)
  • Measurements of rubber mechanical properties in aged and nonaged state 

    Ružiak, Ivan; Koštial, Pavol; Jančíková, Zora; Krišťák, Ľuboš; Kopal, Ivan; Valíček, Jan; Harničárová, Marta (Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. 2017, vol. 48, issue 5, p. 358-363.)