• Dilatometry test of HDPE samples 

    Ružiak, Ivan; Kopal, Ivan; Šišáková, Jana; Koštial, Pavol; Krišťák, Ľuboš (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2009, roč. 52, č. 3, s. 195-198 : il.)