• Bytový dům 

    Kuželová, Hana (Diplomová práce, 2004)