• Ideový návrh převodů a počítač 

    Mynář, Vladimír; Vnuk, Vladimír (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada strojní a elektrotechnická. 1986, roč. 32, č. 1, s. 1-34 : il.)
  • Tribologický aspekt při návrhu převodů 

    Mynář, Vladimír; Vnuk, Vladimír; Luksza, Valerian (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada strojní a elektrotechnická. 1990, roč. 36, č. 1, s. 121-130 : il.)