• Photometry of three superoutbursts of the SU UMa-type dwarf nova, SW Ursae Majoris 

    Soejima, Yuichi; Nogami, Daisaku; Kato, Taichi; Uemura, Makoto; Imada, Akira; Sugiyasu, Kei; Maehara, Hiroyuki; Torii, Ken'ichi; Tanabe, Kenji; Oksanen, Arto; Nakajima, Kazuhiro; Novák, Rudolf; Masi, Gianluca; Hynek, Tomáš; Martin, Brian; Buczynski, Denis; Pavlenko, Elena P.; Shugarov, Sergei Yu.; Cook, Lewis M. (Publications of the Astronomical Society of Japan. 2009, vol. 61, no. 4, p. 659-674.)
  • Survey of period variations of superhumps in SU UMa-type dwarf novae. II The second year (2009-2010) 

    Kato, Taichi; Maehara, Hiroyuki; Uemura, Makoto; Henden, Arne; De Miguel, Enrique; Miller, Ian; Dubovsky, Pavol A.; Kudzej, Igor; Kiyota, Seiichiro; Hambsch, Franz-Josef; Tanabe, Kenji; Imamura, Kazuyoshi; Kunitomi, Nanae; Takagi, Ryosuke; Nose, Mikiha; Akazawa, Hidehiko; Masi, Gianluca; Nakagawa, Shinichi; Iino, Eriko; Noguchi, Ryo; Matsumoto, Katsura; Fujii, Daichi; Kobayashi, Hiroshi; Ogura, Kazuyuki; Ohtomo, Sachi; Yamashita, Kousei; Yanagisawa, Hirofumi; Itoh, Hiroshi; Bolt, Greg; Monard, Berto; Ohshima, Tomohito; Shears, Jeremy; Ruiz, Javier; Imada, Akira; Oksanen, Arto; Nelson, Peter; Gomez, Tomas L.; Staels, Bart; Boyd, David; Voloshina, Irina B.; Krajci, Thomas; Crawford, Tim; Stockdale, Chris; Richmond, Michael; Morelle, Etienne; Novák, Rudolf; Nogami, Daisaku; Ishioka, Ryoko; Brady, Steve; Simonsen, Mike; Pavlenko, Elena P.; Ringwald, Frederick A.; Kuramoto, Tetsuya; Miyashita, Atsushi; Pickard, Roger D.; Hynek, Tomáš; Dvorak, Shawn; Stubbings, Rod; Muyllaert, Eddy (Publications of the Astronomical Society of Japan. 2010, vol. 62, issue 6, p. 1525-1584.)