• Neue Sammler in der Magnesitflotation 

    Fečko, Peter; Raclavská, Helena; Paucová, Dana (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : vydání k 500. výročí narození Georgia Agricoly (1494-1994). 1994, roč. 40, s. 35-42 : il.)
  • Selektívna flokulácia magnezitu a dolomitu 

    Fečko, Peter; Raclavská, Helena; Paucová, Dana; Škrobánková, Hana (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická. 1991, roč. 37, č. 2, s. 15-42 : il.)