Now showing items 1-1 of 1

  • Příspěvek k zmrazování detritů 

    Poledník, František; Tržil, Jan (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. 1957, roč. 3, č. 3, s. 53-56 : il.)