• Bezpečnostní manažer - jeho role a osobnost 

    Matoušková, Ingrid; Rak, Roman (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada bezpečnostní inženýrství. 2005, roč. 1, č. 1, s. 65-84 : il.)