• Scoring supply chain 

    Rodawski, B. (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2009, roč. 52, č. 4, s. 96-101 : il.)