• Gassing creation of melt glass by steels objects 

    Bezecný, Ján; Letko, Ivan; Kučerová, Jana; Rusnáková, Soňa; Vrabel, P. (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2008, roč. 51, č. 1, s. 9-13 : il.)
  • Measurement of stresses in glass sample 

    Krečmer, Norbert; Vrabel, P.; Liška, Marek (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hutnická. 2009, roč. 52, č. 1, s. 16-19 : il.)