• Kostel 

    Zelmanová, Denisa (Diplomová práce, 2006)