Show simple item record

dc.contributor.advisorŠimek, Milancs
dc.contributor.authorPiknová, Kateřinacs
dc.date.accessioned2014-08-05T09:26:41Z
dc.date.available2014-08-05T09:26:41Z
dc.date.issued2014cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/102262
dc.descriptionImport 05/08/2014cs
dc.description.abstractTématem diplomové práce jsou absolventi vysokých škol na trhu práce. Práce se zaměřuje na absolventy magisterských studijních programů vybraných veřejných vysokých škol v České republice. Vysoké školy byly vybrány na základě počtu absolventů ve sledovaném období. Snahou této práce je zohlednit jak kvantitativní, tak kvalitativní stránku postavení absolventů vysokých škol. Cílem diplomové práce je na základě teoretických poznatků identifikovat faktory, které ovlivňují postavení absolventů na trhu práce v České republice, vyhodnotit uplatnitelnost absolventů vybraných vysokých škol na trhu práce a navrhnout opatření v rámci hospodářské politiky, které přispějí k lepší uplatnitelnosti absolventů vysokých škol na trhu práce. Pro zlepšení postavení absolventů je důležitý rozvoj měkkých kompetencí, rozvoj praktických a jazykových dovedností, dostatek praxe nebo spolupráce škol a firem.cs
dc.description.abstractThe topic of this master‘s thesis is the labour market of university graduates. The thesis is focused on master‘s study program graduates of selected public universities in the Czech Republic. The universities were chosen based on the number of graduates in reference period. The aim of the thesis is to identify factors based on theoretical knowledge that influence a position of graduates on the Czech labour market, to evaluate their employment and to make recommendations for economic policy that would improve the employment prospects of the university graduates. In order to improve the graduate employment the development of soft skills, practical and language knowledge, previous practical training and cooperation of educational institutions and companies is important.en
dc.format.extent1719935 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectabsolventi vysokých školcs
dc.subjectpostavení absolventůcs
dc.subjectuplatnitelnost absolventůcs
dc.subjectmíra nezaměstnanostics
dc.subjectzaměstnatelnostcs
dc.subjectkompetencecs
dc.subjectuniversity graduatesen
dc.subjectgraduate employmenten
dc.subjectemployability of graduatesen
dc.subjectunemployment rateen
dc.subjectemployabilityen
dc.subjectcompetenceen
dc.titleAbsolventi vysokých škol na trhu prácecs
dc.title.alternativeUniversity Graduates on the Labour Marketen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeJaniurková, Marcelacs
dc.date.accepted2014-05-28cs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department156 - Katedra národohospodářskács
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchNárodní hospodářstvícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisPIK029_EKF_N6202_6202T027_00_2014
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record