Show simple item record

dc.contributor.advisorVítková, Sandracs
dc.contributor.authorSladká, Kláracs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:10:39Z
dc.date.available2015-07-22T09:10:39Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/107524
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace neziskové organizace. Hlavním cílem práce je analýza současné marketingové komunikace neziskové studentské organizace AIESEC Ostrava pomocí kvantitativního marketingového výzkumu, kterým bylo v tomto případě dotazování. V teoretické části je popsána charakteristika organizace, teoretická východiska marketingové komunikace a popis sběru dat spolu s průběhem výzkumu. V praktické části je následně provedena analýza dat získaných výzkumem. Na základě této analýzy byly zformulovány návrhy a doporučení týkající se marketingové komunikace dané organizace.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on marketing communication analysis of a non-profit organization. The main objective is the analysis of current marketing communication of a non-profit student organization AIESEC Ostrava, that was carried out by quantitative research. In this case, it was research made by questionnaire. The theoretical part describes the characteristics of the organization, the theoretical bases of marketing communication and description of data collection within the research process. The practical part describes the analysis of the data, which were acquired by the research. Suggestions and recommendations for the marketing communication of AIESEC Ostrava were formed based on this analysis.en
dc.format.extent3409620 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectmarketingová komunikacecs
dc.subjectnezisková organizacecs
dc.subjectAIESEC Ostravacs
dc.subjectproduktcs
dc.subjectevent marketingcs
dc.subjectinternetová komunikacecs
dc.subjectpřímý marketingcs
dc.subjectosobní komunikacecs
dc.subjectneosobní komunikacecs
dc.subjectreklamacs
dc.subjectosobní prodejcs
dc.subjectpodpora prodejecs
dc.subjectpublic relationscs
dc.subjectword of mouth marketingcs
dc.subjectbuzz marketingcs
dc.subjectvirový marketingcs
dc.subjectguerilla marketingcs
dc.subjectproduct placementcs
dc.subjectanalýzacs
dc.subjectmarketing communicationen
dc.subjectnon-profit organizationen
dc.subjectAIESEC Ostravaen
dc.subjectproducten
dc.subjectevent marketingen
dc.subjectonline communicationen
dc.subjectdirect marketingen
dc.subjectpersonal communicationen
dc.subjectimpersonal communicationen
dc.subjectadvertisementen
dc.subjectpersonal sellingen
dc.subjectsales promotionen
dc.subjectpublic relationsen
dc.subjectword of mouth marketingen
dc.subjectbuzz marketingen
dc.subjectviral marketingen
dc.subjectguerilla marketingen
dc.subjectproduct placementen
dc.subjectanalysisen
dc.titleAnalýza marketingové komunikace neziskové organizacecs
dc.title.alternativeMarketing Communication Analysis of the Non-profit Organizationen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.contributor.refereeVelčovská, Šárkacs
dc.date.accepted2015-06-10cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department116 - Katedra marketingu a obchoducs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.thesis.degree-branchMarketing a obchodcs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSLA0121_EKF_B6208_6208R062_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record