Show simple item record

dc.contributor.advisorŽídek, Jancs
dc.contributor.authorŠimoník, Davidcs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:18:01Z
dc.date.available2015-07-22T09:18:01Z
dc.date.issued2015cs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/108796
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje průběh mé odborné praxe ve firmě Continental Automotive Czech Republic s.r.o, kde jsem pracoval od 6. listopadu do 17. dubna na zadaném projektu s názvem "Teplotní senzor na principu NTC s CAN výstupem". Tento projekt se skládá ze dvou hlavních částí. První je hardwarové zpracování senzoru a druhou částí je vytvoření softwaru pro mikrokontroler v jazyce C. Dále pak je uvedeno porovnání výsledků měření vytvořeného teplotního senzoru s referenčním teploměrem. Na závěr práce jsem popsal znalosti a vědomosti získané při studiu na VŠB-TU Ostrava, které jsem uplatnil při praxi a zkušenosti nově nabyté s celkovým hodnocením praxe.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with course of practise in the company Continental Automotive Czech Republic. I worked there since 6th November to 17th April on project "Temperature sensor with NTC and CAN output". This project includes two main parts. The first one is hardware processing and the second one is creating a software for microcontroller in C language. Then I compared results of measure of temperature sensor with reference thermometer. In the end of thesis I described my knowledge I gain in studying at VSB-TU Ostrava which I used it in my practise and my new experience with overall evaluation practice.en
dc.format.extent1500089 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectMikrokontroler, NTC, CAN sběrnice, deska plošných spojů, jazyk Ccs
dc.subjectMicrocontroller, NTC, CAN bus, printed circuit board, C languageen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2015-06-08cs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrstvícs
dc.contributor.consultantHercík, Radimcs
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchŘídicí a informační systémycs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisSIM0152_FEI_B2649_2612R041_2015
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record