Now showing items 1-1 of 1

  • Křivolakost trasy silniční komunikace 

    Krajčovič, Marián; Řezáč, Miloslav (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební. 2006, roč. 6, č. 1, s. 159-167 : il.)