• Modeling of flow in nuclear reactor fuel cell outlet 

    Urban, František; Kučák, Ľubor; Muškát, Peter; Bereznai, Jozef (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2010, roč. 56, č. 3, s. 151-156 : il.)