• Dynamical analysis of lifting platform 

    Szweda, Jan; Poruba, Zdeněk; Sikora, Roman; Bilošová, Alena (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2010, roč. 56, č. 1, s. 321-325 : il.)