Show simple item record

dc.contributor.advisorVaňuš, Jan
dc.contributor.authorBekauri, Sandro
dc.date.accessioned2016-11-03T07:34:06Z
dc.date.available2016-11-03T07:34:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/115919
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractThis thesis aims to illuminate possibilities of increasing efficient energy use by creating visualization of measured energy consumption for end-user with respect to KNX technology. The motivation of creating system of KNX devices for monitoring and controlling energy consumption was reasons of increased demand of usage mobile devices and promotion of energy saving by visualization and using renewable energy. In this thesis are described and considered several ways for energy management, first and the most important is visualization, as consumer is able to monitor and manage energy and electricity consumption via mobile device and PC that makes possible to motivate user for smart use of energy and set alarms of over limit energy consumption. By the other hand remote control is flexible, comfortable and the idea that they can manage lighting and heating via mobiles attracts people. Mobile control is best solution to avoid paying extra money for buying touch panels.en
dc.description.abstractTato diplomová práce si klade za cíl osvětlit možnosti zvýšení efektivního využití energie vytvořením vizualizace měření spotřeby energie pro koncového uživatele prostřednictvím KNX technologie. Motivací k vytvoření systému ze zařízení KNX pro monitorování a ovládání spotřeby energie bylo zvýšení poptávky použití mobilních zařízení a podpora úspory energie pomocí vizualizace a využití obnovitelných zdrojů energie. V této diplomové práci je popsáno několik způsobů pro hospodaření s energií. První a nejvíce důležitá je vizualizace, takže je uživatel schopný monitorovat a řídit energii a spotřebu elektřiny prostřednictvím mobilního zařízení a počítače, což umožňuje jednak uživatele motivovat k inteligentnímu využití energie a také nastavit upozornění při nadměrné energetické spotřebě. Dálkové ovládání je flexibilní, pohodlné, a díky možností nastavení osvětlení a topení prostřednictvím mobilu, také pro uživatele velmi atraktivní. Mobilní kontrola je nejlepším řešením pro vyhnutí se zbytečnému placení za nákup dotykových panelů.cs
dc.format.extent6719967 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectSmart Homeen
dc.subjectKNX technologyen
dc.subjectEnergy managementen
dc.subjectSCADAen
dc.subjectMobile controlen
dc.subjectspaceLYnk.en
dc.subjectSmart Homecs
dc.subjectKNX technologiecs
dc.subjectManagement energiícs
dc.subjectSCADAcs
dc.subjectmobilní kontrolacs
dc.subjectspaceLynk.cs
dc.titleEnergy Management in Smart Homeen
dc.title.alternativeManagement energií v Smart Homecs
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeVala, David
dc.date.accepted2016-08-09
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchMěřicí a řídicí technikacs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisBER0156_FEI_N2649_2601T004_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record