Show simple item record

dc.contributor.advisorŽídek, Jan
dc.contributor.authorHanke, Václav
dc.date.accessioned2016-11-03T07:47:46Z
dc.date.available2016-11-03T07:47:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/116064
dc.descriptionImport 03/11/2016cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací skriptů pro automatické zpracování a vyhodnocení testovacích záznamů. Úkolem těchto skriptů je automatizovat proces ukládání výsledků testů z testovacích záznamů do předem dané struktury souboru vytvořeného v Excelu zvaném SW Test Summary Report. Parsovací skript bude také následně možno zapojit do plně automatizovaného zpracování se zápisem do databáze IMS. Zároveň byl vytvořen čistě VBA skript pro jednodušší použití při potřebě pouze základních informací o pokrytí kódu testem. Také bylo dokončena kompatibilita s více verzemi testovacích záznamů generovaných v různých verzích softwaru Courage. V práci je popsán testovací proces, z kterého tyto záznamy vychází, odlišné typy testů které skripty podporují, jejich formáty a struktura. Následně je popsán návrh a realizace zpracování těchto záznamů z testů, včetně parsování a importování do souboru Excel SW Test Summary Report.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the design and implementation of scripts used for automatization of test report processing. Goal of these scripts is to parse and import required data from test report into an Excel file called SW Test Summary Report. Also there is a script written in VBA for easier use if the user needs to update the output in Excel with manual test reports and requires only basic information about the test. Compatibility with different versions of test reports generated by different versions of software Courage was also finished. This project includes information about the test process, from which the test reports come, different types of tests that the scripts support, their format and structure. Also there is a design and execution description of the test report processing, including parsing and importing to the Excel file called SW Test Summary Report.en
dc.format.extent2252569 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectTestovací procescs
dc.subjectPythoncs
dc.subjectVBAcs
dc.subjectExcelcs
dc.subjecttestovací záznamycs
dc.subjectparsovánícs
dc.subjectimportovánícs
dc.subjecttestovací případcs
dc.subjectTest processen
dc.subjectPythonen
dc.subjectVBAen
dc.subjectExcelen
dc.subjecttest reportsen
dc.subjectparseen
dc.subjectimporten
dc.subjecttest caseen
dc.titleAbsolvování individuální odborné praxecs
dc.title.alternativeIndividual Professional Practice in the Companyen
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2016-06-02
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department450 - Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství
dc.contributor.consultantHercík, Radim
dc.thesis.degree-programElektrotechnikacs
dc.thesis.degree-branchŘídicí a informační systémycs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisHAN0174_FEI_B2649_2612R041_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record