Show simple item record

dc.contributor.advisorVozňák, Miroslav
dc.contributor.authorPartila, Pavol
dc.date.accessioned2017-02-13T19:01:47Z
dc.date.available2017-02-13T19:01:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/116855
dc.descriptionImport 14/02/2017
dc.description.abstractDissertation thesis deals with recognition of the emotional state from human speech. The dissertation describes the current state of the Speech Emotion Recognition topic, deals with methods for speech features extraction, classification methods and is devoted to the design of a new system for speech emotion recognition. This system is modeled on the newly created emotional database emoDBova and the new database for stress detection 112DB. Designed speech emotion recognition system is implemented in secure communication infrastructure. The new databases are composed of spontaneous speech in the Czech language. The system for speech emotion recognition is designed on the basis of the last knowledge and to achieve higher accuracy than relevant proposals. The system is implemented to infrastructure, and its role is speech emotion recognition of phone call participants. Above mentioned newly created databases, a unique system for speech emotion recognition and its actual implementation in communications infrastructure are also major contributions of this work.en
dc.description.abstractDizertačná práca sa zaoberá problematikou rozpoznania emočného stavu z reči človeka. Práca popisuje súčasný stav problematiky Speech Emotion Recognition, zaoberá sa metódami na extrakciu rečových príznakov, klasifikačnými metódami a je venovaná návrhu nového systému pre klasifikáciu emočného stavu z reči. Tento systém je namodelovaný na novovytvorenej emočnej databáze emoDBova a databáze pre detekciu stresu 112DB a implementovaný do infraštruktúry zabezpečeného komunikačného systému. Nové databázy sú vytvorené z spontánnej reči v českom jazyku. Systém pre rozpoznávanie emočného stavu je navrhnutý na základe posledných poznatkov a za účelom dosiahnutia vyššej presnosti ako prezentujú doterajšie návrhy. Celý systém je implementovaný do spomínanej infraštruktúry za účelom rozpoznávania emočného stavu účastníkov telefónneho rozhovoru. Spomínané novovytvorené databázy, unikátny systém pre rozpoznanie emočného stavu a jeho reálne nasadenie v komunikačnej infraštruktúre sú hlavnými prínosmi tejto práce.cs
dc.format101, [9] l. : il. + 1 microSDcs
dc.format.extent12111364 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectspeechen
dc.subjectemotional stateen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectrecognitionen
dc.subjectCzech database.en
dc.subjectrečcs
dc.subjectemočný stavcs
dc.subjectklasifikáciacs
dc.subjectrozpoznaniecs
dc.subjectčeská databázacs
dc.titleClassification of Emotions in Human Speechen
dc.title.alternativeKlasifikace emocí v lidské řečics
dc.typeDisertační prácecs
dc.identifier.signature201700124cs
dc.identifier.locationÚK/Studovna
dc.contributor.refereeZelinka, Ivancs
dc.contributor.refereeJarina, Romancs
dc.contributor.refereeIlk, Hakki Gokhancs
dc.date.accepted2017-02-08
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatikycs
dc.description.department440 - Katedra telekomunikační techniky
dc.thesis.degree-programInformatika, komunikační technologie a aplikovaná matematikacs
dc.thesis.degree-branchKomunikační technologiecs
dc.description.resultvyhovělcs
dc.identifier.senderS2724cs
dc.identifier.thesisPAR0038_FEI_P1807_2601V018_2016
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record