Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisorChochol, Jan
dc.contributor.authorKacerovská, Barbora
dc.date.accessioned2017-08-23T08:29:50Z
dc.date.available2017-08-23T08:29:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/117229
dc.description.abstractFinite element method (FEM) is used to solve the behavior problem of electromagnetic (EM) waves in various structures. COMSOL is widely used commercial software solving range of problems by application of FEM. Guided electromagnetic waves on the boundary between metal and dielectric is called the surface plasmon polariton (SPP). The light is concentrated into smaller area than the diffraction limit and this effect is extremely sensitive to changes in materials. The use of SPP lies mainly in sensor technology. Another possible use is in integrated optics for construction of smaller and faster photonic chips where light is guided by surface plasmon waveguides (e.g. metal-insulator-metal architecture). This diploma thesis should provide the reader with the fundamentals of the plasmonics and especially the possibilities of modeling 2D nanostructures in COMSOL Multiphysics software. The thesis contains several model examples on which the modeling process is shown. As advanced nanostructures we choose the nanostructures that use magneto-optics efects.en
dc.description.abstractPro řešení a popis chování elektromagnetických vln v různých strukturách je často používaná metoda konečných prvků (MKP). Software COMSOL Multiphysics řeší pomocí MKP široké spektrum fyzikálních úloh. Vedená elektromagnetická vlna na rozhraní mezi kovem a dielektrikem se nazývá povrchový plasmon polariton. Světlo je koncentrováno do oblasti, která je menší než difrakční limit, a jeho chování je silně závislé na změnách v materiálu. Povrchové plasmony jsou nejvíce využívány v oblasti senzorů, popřípadě v integrované optice pro konstrukci malých a rychlých fotonických čipů, kde je světlo vedeno pomocí plasmonických vlnovodů (např. architektura kov - izolátor - kov). Tato diplomová práce by měla čtenáři poskytnout základní informace o plasmonice a především o možnostech modelování 2D plasmonických nanostruktur pomocí softwaru COMSOL Multiphysics. Práce obsahuje několik příkladů, na kterých jsou ukázány základní postupy při modelování. Jako pokročilé struktury jsme zvolili struktury využívající magnetooptické jevy.cs
dc.format.extent16860755 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectsurface plasmon polaritonen
dc.subjectCOMSOL Multiphysicsen
dc.subjectRF moduleen
dc.subjectplasmonic waveguideen
dc.subjectelectromagnetismen
dc.subjectpovrchový plasmon polaritoncs
dc.subjectCOMSOL Multiphysicscs
dc.subjectRF modulecs
dc.subjectplasmonický vlnovodcs
dc.subjectelektromagnetismuscs
dc.titleModeling of plasmonic nanostructures in COMSOLen
dc.title.alternativeModelování plazmonických nanostruktur v prostředí COMSOLcs
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeStepanenko, Oleksandr
dc.date.accepted2017-06-08
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Univerzitní studijní programycs
dc.description.department9360 - Centrum nanotechnologií
dc.contributor.consultantPostava, Kamil
dc.thesis.degree-programNanotechnologiecs
dc.thesis.degree-branchNanotechnologiecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2790cs
dc.identifier.thesisKAC11_USP_N3942_3942T001_2017
dc.rights.accessopenAccess


Soubory tohoto záznamu

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam