Show simple item record

dc.contributor.advisorTymová, Petra
dc.contributor.authorPuhl, Tomáš
dc.date.accessioned2017-08-23T09:19:29Z
dc.date.available2017-08-23T09:19:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/118463
dc.description.abstractBakalářská práce řeší projekt rodinného domu, problém s nedostatkem vody a šetření pitné vody. Řešení spočívá v návrhu domácí čistírny odpadních vod, akumulaci vyčištěné vody, dešťové vody a jejich zpětné využívání v objektu. Užitková voda je využita na splachování toalet, u umyvadla v garáži a zalévání zahrady. Součástí bakalářské práce je projektová dokumentace novostavby rodinného domu, návrh a dimenzování vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace. Výkresová dokumentace se skládá ze dvou částí: stavebních výkresů a výkresů zdravotechnických instalací. Technické zprávy a výkresy jsou provedeny v rozsahu pro provádění stavby.cs
dc.description.abstractMy bachelor thesis deals with the project of family house, as well as the problem of water shortage and saving of drinking water. The solution is to design a domestic sewage treatment plant and an equipment for accumulation of treated and rain water, so that the water can then be used in the building. The non-drinking water is used to flush toilets, to water the garden, and as sink water in the garage. Project documentation of the family house construction, design and dimensioning of in-house water piping and in-house sewage drains are all parts of the thesis. The drawing documentation consists of two parts: architectural drawings and drawings of sanitary installation. Technical reports and drawings are conducted in the scope of the execution of the construction.en
dc.format.extent17391176 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectVnitřní vodovodcs
dc.subjectvnitřní kanalizacecs
dc.subjectdomácí čistírna odpadních vodcs
dc.subjectIn-house waterpipingen
dc.subjectin-house sewagedrainsen
dc.subjectdomestic sewage treatment plant.en
dc.titleŘešení zdravotechnických instalací v objektu rodinného domu, návrh domovní čistírny odpadních vodcs
dc.title.alternativeSolution Sanitary Instalations in the Family House, Draft of Domestic Sewage Treatment Planten
dc.typeBakalářská prácecs
dc.date.accepted2017-05-25
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta stavebnícs
dc.description.department229 - Katedra prostředí staveb a TZB
dc.thesis.degree-programStavební inženýrstvícs
dc.thesis.degree-branchProstředí stavebcs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2712cs
dc.identifier.thesisPUH0007_FAST_B3607_3607R040_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record