Now showing items 1-2 of 2

  • About the development of external fixators applied in emergency surgery 

    Pleva, Leopold; Ječmínek, Vladimír; Kubín, Tomáš; Učeň, Oldřich; Frydrýšek, Karel; Jořenek, Jaroslav; Žilka, Luboš (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2013, roč. 59, č. 1, s. 77-85 : il.)
  • Optimization of loader cabin 

    Blata, Jan; Kubín, Tomáš; Učeň, Oldřich; Kristen, Josef (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2011. Roč. 57, č. 1, s. 1-7 : il.)