Now showing items 1-1 of 1

  • Problems of the milling head first contact 

    Uhlář, Viktor; Mrkvica, Ivan (Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. 2007, roč. 53, č. 1, s. 183-188 : il.)