Show simple item record

dc.contributor.advisorZavila, Ondřej
dc.contributor.authorValenta, Ivo
dc.date.accessioned2018-06-26T08:04:25Z
dc.date.available2018-06-26T08:04:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.otherOSD002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/128135
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na vyhledání možných rizik spojených s autostopem, možnosti snížení jejich vzniku, návrh účinné obrany a anti-konfliktního jednání. Práce je rozdělena na dvě části a to část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na právní předpisy, které se týkají ochrany osob, a popis možného chování pachatelů. V praktické části je popsána sebeobrana ve vozidle vedením úderů na citlivá místa těla a za použití technických prostředků sebeobrany. Také jsou zde popsány možnosti zastavení vozu z pozice spolujezdce s popisem funkce jednotlivých druhů zamykání vozu. Součástí je i přehled policejních statistik za období 2006–2016 a analýza rizik spojených s autostopem, a to z pohledu stopaře i řidiče. Závěr práce obsahuje návrhy pro snížení rizika a návrh anti-konfliktního jednání.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis is focused on the research of possible risks related to hitchhiking, the decrease of their potential incidence, the proposal of effective defense and non-conflict behaviour. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The theoretical part deals with the statutory instruments which are concerned with personal protection. It also describes a possible behaviour of offenders. In the practical part, self-defense techniques are described such as performing punch maneuvers to the sensitive parts of human body as well as using technical elements of self-defense. Various alternatives for stopping a car from the passenger position are introduced, including the descriptions of particular car locking systems. Furthermore, the summary of police statistics in the period of 2006–2016 is presented. The thesis also covers the analysis of risks related to hitchhiking separately from the driver’s and hitchhiker’s point of view. The conclusion consists of proposals for risk decrease and non-conflict behaviour.en
dc.format.extent5160097 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectautostopcs
dc.subjectrizikocs
dc.subjectsebeobranacs
dc.subjectstopařcs
dc.subjectvozidlocs
dc.subjecthitchhikingen
dc.subjecthazarden
dc.subjectself-defenseen
dc.subjecthitchhikeren
dc.subjectvehicleen
dc.titleBezpečnost při autostopu - prevence a řešení krizových situacícs
dc.title.alternativeHitchhiking Security - Prevention and Repression Techniquesen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeCikryt, Radomil
dc.date.accepted2017-05-30
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Fakulta bezpečnostního inženýrstvícs
dc.description.department060 - Katedra bezpečnostních služebcs
dc.thesis.degree-programPožární ochrana a průmyslová bezpečnostcs
dc.thesis.degree-branchTechnická bezpečnost osob a majetkucs
dc.description.resultdobřecs
dc.identifier.senderS2720
dc.identifier.thesisVAL0132_FBI_N3908_3908T005_2017
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record